Thời gian triển khai: Từ 17.10.2020 đến 31.12.2020 hoặc đến khi hết quà tặng
Đối tượng khách hàng: KHDN vừa và nhỏ mới và hiện hữu
Thời gian áp dụng: từ 25.05.2020 đến 31.12.2020 hoặc đến khi hết quà tặng của chương trình (tùy điều kiện nào đến trước).
Đối tượng: Dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu đang giao dịch với OCB khi giới thiệu thành công khách hàng mới.
Thời gian áp dụng: từ 11.05.2020 đến 31.12.2020
Doanh nghiệp SME tiếp cận vốn vay nhanh chóng, nhiều ưu đãi
Ngày 17.03.2020, OCB đã chính thức triển khai hợp tác với MISA nhằm gia tăng tiện ích và ưu đãi cho khách hàng của 2 bên
Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/07/2020 đến 30/06/2021 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình tùy điều kiện nào đến trước.
Thời gian áp dụng: đến 30.06.2020
Đối tượng: dành cho KHDN siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng