Điều kiện và Hồ sơ vay
Điều kiện

- Doanh nghiệp đã thành lập tối thiểu 36 tháng.
- Doanh nghiệp đang có dư nợ tại tổ chức tín dụng khác đã sử dụng hết hạn mức.
- Doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh.

Hồ sơ

- Báo cáo tài chính.
- Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn.

Doanh nghiệp bạn được vay bao nhiêu?

Số tiền doanh nghiệp vay

50,000,000 VND

Kỳ hạn vay

3 tháng

Số tiền dự kiến phải trả tháng đầu tiên

Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo.
Quý Doanh nghiệp vui lòng nhập thông tin theo Báo cáo thuế của Doanh nghiệp. Thông tin này sẽ là cơ sở để OCB xem xét cấp tín dụng cho Doanh nghiệp. Việc xét cấp tín dụng thực hiện theo Quy định hiện hành của OCB và Quy định của Pháp luật hiện hành.
Tải tài liệu liên quan đến doanh nghiệp (nếu có) (Hỗ trợ file .jpg và .pdf, dung lượng tối đa 2Mb cho mỗi file, Tối đa 3 file)

Câu hỏi xác thực(*) _ + _ =

Đăng ký ngay >