Điều kiện và Hồ sơ tham gia sản phẩm
Điều kiện

- Khách hàng mới chưa có tài khoản tại OCB.
- Tham gia 2 sản phẩm:
+ Gói tài khoản SME Daily hoặc;
+ SME Khởi nghiệp.

Hồ sơ

- Hồ sơ pháp nhân.
- Giấy đề nghị mở Gói Tài khoản của Tổ chức.

Đăng ký ngay để trải nghiệm gói sản phẩm của chúng tôi
Cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ tại OCB!
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Quý Doanh nghiệp trong vòng 4 giờ làm việc để hoàn tất thủ tục!
Đăng ký ngay >