Điều kiện và Hồ sơ tham gia sản phẩm
Điều kiện

- Khách hàng mới chưa có tài khoản tại OCB
- Đăng ký Ngân hàng số OMNI Doanh nghiệp - Gói Vàng

Hồ sơ

- Hồ sơ pháp nhân.
- Giấy đề nghị mở Tài khoản của Tổ chức

Đăng ký ngay để trải nghiệm gói sản phẩm của chúng tôi
Cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ tại OCB!
Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Quý Doanh nghiệp trong vòng 4 giờ làm việc để hoàn tất thủ tục!
Đăng ký ngay >