Điều kiện và Hồ sơ vay
Điều kiện
  • Doanh nghiệp chỉ cần có thời gian hoạt động từ 24 tháng trở lên.
  • Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu 05 tỷ đồng, doanh thu tối thiểu 10 tỷ đồng.
  • Doanh nghiệp không có nợ quá hạn, nợ xấu tại các TCTD khác.
  • Đáp ứng thêm một số điều kiện cấp tín dụng cơ bản khác của OCB trong từng thời kỳ.
Hồ sơ
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
  • Báo cáo tài chính.
  • Hồ sơ pháp nhân.
Doanh nghiệp bạn được vay bao nhiêu?

Số tiền doanh nghiệp vay

50,000,000 VND

Kỳ hạn vay

12 tháng

Số tiền dự kiến phải trả tháng đầu tiên

Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo.
Quý Doanh nghiệp vui lòng nhập thông tin theo Báo cáo thuế của Doanh nghiệp. Thông tin này sẽ là cơ sở để OCB xem xét cấp tín dụng cho Doanh nghiệp. Việc xét cấp tín dụng thực hiện theo Quy định hiện hành của OCB và Quy định của Pháp luật hiện hành.
Tải tài liệu liên quan đến doanh nghiệp (nếu có) (Hỗ trợ file .jpg và .pdf, dung lượng tối đa 2Mb cho mỗi file, Tối đa 3 file)

Câu hỏi xác thực(*) _ + _ =

Đăng ký ngay >