Điều kiện và Hồ sơ vay
Điều kiện
  • KHDN (gồm DN tư nhân) là NPP/ đại lý cấp 1 của các NCC hàng tiêu dùng nhanh và thỏa điều kiện cấp tín dụng của OCB
  • Thời gian phân phối cho NCC từ 1 năm trở lên
  • Kinh nghiệm phân phối hàng FMCG tối thiểu 3 năm
  Hồ sơ
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
  • Báo cáo tài chính năm gần nhất.
  • Hồ sơ pháp nhân.
  Doanh nghiệp bạn được vay bao nhiêu?

  Số tiền doanh nghiệp vay

  50,000,000 VND

  Kỳ hạn vay

  12 tháng

  Số tiền dự kiến phải trả tháng đầu tiên

  Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo.
  Quý Doanh nghiệp vui lòng nhập thông tin theo Báo cáo thuế của Doanh nghiệp. Thông tin này sẽ là cơ sở để OCB xem xét cấp tín dụng cho Doanh nghiệp. Việc xét cấp tín dụng thực hiện theo Quy định hiện hành của OCB và Quy định của Pháp luật hiện hành.

  Câu hỏi xác thực(*) _ + _ =

  Tải tài liệu liên quan đến doanh nghiệp (nếu có) (Hỗ trợ file .jpg và .pdf, dung lượng tối đa 2Mb cho mỗi file, Tối đa 3 file)

  Câu hỏi xác thực(*) _ + _ =

  Cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ tại OCB!
  Chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Quý Doanh nghiệp trong vòng 4 giờ làm việc để hoàn tất thủ tục!
  Đăng ký ngay >